ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Αλλάζουν όλα: Χαράτσι στις πλαστικές συσκευασίες που αγοράζουμε, θα πληρώνουμε την ανακύκλωση απ’τη τσέπη μας

Advertisement

Τέλος ανακύκλωσης θα επιβάλλεται από τη 1η Ιουνίου 2022 σε όλα τα προϊόντα, των οποίων η συσκευασία περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), δηλαδή είναι πλαστικά.

Το τέλος, που ορίζεται σε 8 λεπτά, θα αφορά και στα πλαστικά μπουκάλια νερού, κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης, ενώ θα επιβάλλεται ανά τεμάχιο προϊόντος.

Το ποσό του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. ( άρα με ΦΠΑ 13% η επιβάρυνση φτάνει στα 9 λεπτά) και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία, που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

Το τέλος ανακύκλωσης θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων (πλαστικά μπουκάλια), σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), προκειμένου να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.

 

Advertisement